MobileHome Handleiding

Inhoud:

 1. Introductie
 2. Overzicht
  1. Kenmerken
  2. Database
  3. Kaarten
  4. Beperkingen
  5. Upload en Download Fouten
 3. Gebruik
  1. Hoofdscherm
   1. Menu
    1. Algemene Kaart
    2. Nieuwe vermelding
    3. Instellingen
    4. Download Updates
    5. Handleiding
    6. Info
  2. Zoek Resultaten Scherm
   1. Menu
  3. Naam Zoek Scherm
   1. Menu
  4. Locatie Details Scherm
   1. Lijst van Locatie Faciliteiten
   2. Menu
    1. Afbeelding toevoegen
    2. Mail naar een Vriend
    3. Beoordelen Locatie
  5. Locatie Details Editor
   1. Menu
    1. Afbeelding toevoegen
    2. Opslaan
    3. Wissen
    4. Bestaat niet
  6. Locatie Faciliteiten Editor
   1. Menu
  7. Eigen Markering Scherm
   1. Eigen Markering Overzicht
   2. Eigen Markering Editor
   3. Eigen Markering Menu
  8. Kaart Overzicht Schermen
   1. Menu Algemene Kaart Overzicht
   2. Menu Kaart Overzicht
   3. Menu Selecteer Locatie
  9. Instellingen Scherm
   1. Registratie
   2. Menu
  10. Importeer uit e-mail Scherm
   1. Menu
 4. Dankbetuigingen
 5. Hoe u kunt helpen

Introduction:

MobileHome is een app die is ontworpen om reizigers te helpen om campings te vinden, stacaravans, openbare parkeerplaatsen die geschikt zijn voor stacaravans en service stations wereldwijd.

Geïnspireerd door het idee dat door OpenStreetMap werd geïntroduceerd om de gebruikers de mogelijkheid te bieden toevoegingen en onderhoud aan de verstrekte informatie uit te voeren, vertrouwt MobileHome op de hulp van gebruikers en bereidheid om hun ervaringen en verzamelde informatie te delen met anderen.

Boven

Overzicht:

Kenmerken:

De app biedt de volgende kenmerken.

Database:

De aanvankelijk beschikbare database is gebaseerd op data die publiekelijk voorhanden is op het internet, gepubliceerd op archiescampings en womo_sp.org en beslaat alleen Europa. Er zijn ook wat gegevens verzameld uit een reis rapport op Andrews's Amazing Journey over Africa.

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor de correctheid van alle gegevens die hier beschikbaar worden gesteld. Uit ervaringen van mijn eigen reizen, weet ik echter dat deze gegevens voor het grootste deel betrouwbaar zijn.

The initiele database bevat:

Ik hoop dat dit in de nabije toekomst met uw hulp zal kunnen veranderen.

Noot: Als u vermeldingen wijzigt of nieuwe vermeldingen creeert, gebruik dan a.u.b. Engels of de taal die in het land van de betreffende locatie wordt gesproken. Dit zal de bruikbaarheid van de gegevens ten goede komen.

Kaarten:

De kaartlezer in deze app gebruikt de MapsForge viewer voor Android en de kaart gegevens die ook via MapsForge beschikbaar is. Deze beslissing werd genomen i.v.m. het feit dat deze kaartlezer het mogelijk maakt om kaarten te creeren zonder een internet verbinding nodig te hebben. Er is standaard een simpele kaart meegeleverd die de kustlijnen van de wereld toont. Er is ook een verscheidenheid aan kaart gegevens beschikbaar via MapsForge die de hele wereld in detail beslaat, gebaseerd op OpenStreetMap gegevens. De hele gegevens set is ongeveer 40GB. U kunt echter de kaartlezer zo instellen dat alleen detail gegevens worden gebruikt voor de gebieden waarin u bent geinteresseerd. Afhankelijk van de kaart gegevens en uw toestel kan het creeren van een kaart traag verlopen. Testen hebben laten zien dat gewoonlijk de meeste kaarten even snel worden gecreeerd als on-line kaarten. In zijn algemeenheid worden kaarten voor een klein gebied sneller gecreeerd en die voor een groot gebied langzamer.

De kaart configuratiepagina in het Instellingen menu maakt het ook mogelijk om te zien of er nieuwe of bijgewerkte kaart bestanden beschikbaar zijn en kunt u deze kaart bestanden downloaden rechtstreeks naar uw toestel. Dit vereist echter een werkende internet verbinding en is het raadzaam om kaartgegevens alleen te downloaden als de WIFI verbinding beschikbaar is.

De kaartgegevens gebruiken veel van de opslagruimte op het toestel. De opslag locatie voor de kaartbestanden wordt geselecteerd in deze volgorde. Als het toestel is uitgerust met een verwijderbare opslagkaart, zal deze kaart worden gebruikt. De tweede optie de interne (niet verwisselbare) geheugenkaart en de laatste optie is het interne geheugen van het toestel.

Beperkingen:

Afhankelijk van de ondersteunde functies van uw toestel kunnen sommige beperkingen optreden.

Rotatie:

Ofschoon alle schermen zijn ontworpen om te werken met rotatie, kunnen de schermen met tekst invoervelden incorrect worden weergegeven in landschaps-mode. Mocht dit optreden, gebruik dan het toestel in portet-mode voor deze schermen. De beperking treedt op als het toestel geen toetsenbord op het scherm ondersteunt in landschap mode.

Geographisch zoeken:

Geografisch zoeken biedt in de online modus zeer gedetailleerde informatie voor specifieke GPS coördinaten. Dit geldt ook voor land, provincie, postcode, stad, straat en in sommige gevallen zelfs het huisnummer. In offline mode wordt de alleen informatie verstrekt over land en stad. En alleen voor steden met meer dan 1000 inwoners. De beperking geldt voor het vinden van adres informatie voor een GPS-locatie en voor het vinden van de GPS-locatie van een adres. Om de functionaliteit consistent te maken, is voor het zoeken naar de locatie van een bepaalde plaats de input beperkt tot het land en de stad.

Upload and Download Fouten:

Tijdens het uploaden en downloaden van vermeldingen van en naar de webserver kunnen fouten optreden. De meest waarschijnlijke fout is dat uw verbinding met het internet is verbroken. Als er een fout optreedt, controleer dan of u bent nog steeds verbonden met het internet. Een andere mogelijke reden is dat u niet bent geregistreerd en gelegitimeerd. Upload en download verzoeken worden uitsluitend verwerkt door de webserver als u gelegitimeerd en geverifieerd bent. Raadpleeg de sectie Registratie die beschrijft hoe men kan kan registreren. De laatste en meest onwaarschijnlijke reden voor fouten tijdens het uploaden en downloaden is dat u op de zwarte lijst staat. U wordt op de zwarte lijst gezet indien u vermeldingen met verkeerde of kwetsende inhoud indient. Alle uploads worden bewaard. Een ongewenste inhoud kan soms niet onmiddellijk worden ontdekt. Het is echter wel zo dat kwetsende inhoud zoals scheldwoorden of obscene taal snel worden ontdekt. Mocht u vermoeden dat u zonder geldige reden op de zwarte lijst staat, neem dan contact met ons op via dit email adres: appmobilehome@yahoo.com. Dan onderzoeken wij of uw e-mailadres werd misbruikt.

Boven

Gebruik:

Hoofd Scherm:

Wanneer u de app start is het eerste dat u ziet het hoofdscherm dat er ongeveer zal uitzien als de afbeelding hieronder.

Mainscreen image
Mainscreen with menu 1 image
Mainscreen with menu 2 image
Hoofd Scherm
Hoofd Scherm met Menu niet geregistreerd
Hoofd Scherm met Menu

Het hoofdscherm is verdeeld in 3 verschillende gebieden

De Huidige Positie

Hier wordt de actuele GPS-positie wordt weergegeven met de lengte- en breedtegraad. Daaronder worden de adresgegevens van deze lengte- en breedtegraad weergegeven. De huidige locatie wordt bijgewerkt wanneer u zich verplaatst met uw toestel. Dit geldt ook voor de adresgegevens.

De Zoek Parameters

Eerst wordt de GPS-positie gebruikt die op dit moment is geselecteerd en die zal worden gebruikt voor het zoeken van de locatie, weergegeven met bijbehorende de lengte- en breedtegraad. Hieronder wordt het adres voor de lengte- en breedtegraad getoond. Initieel zal de zoekpositie identiek zijn aan de huidige positie. Maar de zoek positie wordt niet automatisch bijgewerkt.

Dan zijn er vijf knoppen die kunnen worden gebruikt om de specifieke zoekopdracht te bepalen.

Huidig zal simpelweg op de huidige positie worden ingesteld.

Zoek toont een dialoog waarbij u een stad en een land kunt instellen. Slechts een van beiden hoeft te worden ingevuld.

Place Search image
GEO Codering zoeken.

Als de GEO Codering zoekopdracht slechts één resultaat retourneert, dan worden de lengte- en breedtegraad direct overgenomen in de zoek parameters. Als meerdere resultaten worden geretourneerd, wordt een dialoog getoond, waarin u de gewenste positie kunt selecteren.

Place Search Result 1 image
Place Search Result 2 image
Resultaten lijst van het GEO Codering zoeken.
Resultaat in zoekpositie.

Vanuit Kaart toont een kaart met de huidige zoek locatie in het midden van het scherm. Tikt u op het scherm dan selecteert u een locatie en deze wordt gemarkeerd met een rood kruis. Het sluiten van de kaart door middel van de Terug knop of de Home knop zorgt dat de geselecteerde positie wordt genegeerd. U moet de Zet Locatie knop gebruiken in de kaart om de zoeklocatie bij te werken. De Zet Locatie knop sluit tevens de getoonde kaart.

Search location from map image
Search location from map image menu
Zoek locatie vanuit kaart.
Zoek locatie vanuit kaart met menu.

Breedte Lengte opent een dialoog waarin u direct een specifieke lengte- en breedtegraad kunt invullen.

Search location direct image
Vul de zoek locatie in.

Eigen markeringen opent een dialoog waarin u een van uw eigen markeringen kunt kiezen. Het selecteren van een van de markeringen zal onmiddellijk de zoek positie bijwerken met de positie van de markering.

Search location personal marker image
Selecteer een eigen markering.

Hierna kan het gewenste Locatie Type worden geselecteerd. U kunt zoveel types kiezen als u wilt, maar u moet er minstens eentje kiezen.

Dan volgt de zoek radius. De radius kan worden bijgesteld door de schuifbalk over het scherm te bewegen. De kleinste zoekradius is 5km en de grootste 500km rondom de zoek locatie.

Tenslotte is de laatste parameter die u kunt instellen de openings- en sluitingsdatum voor de locatie. Om de datum selectie te activeren tikt u op het Gebruik Datums vak. Daar kunt u een openings- en sluitingsdatum invullen, waarvoor de locatie gegarandeerd open zal zijn met behulp van de knoppen.

Date Search image 01
Date Search image 02
Date Search image 03
Sectie Datums.
Sectie Datums geactiveerd.
Selecteer een datum.

Selecteren van het vakje Het hele jaar open zal zodanige datums gebruiken zodat alleen locaties worden gevonden die het hele jaar geopend zijn.

Als geen datum filter is geselecteerd zal de zoekfunctie datums negeren.

De zoek opdracht

Dit gebied bevat 2 knoppen.

De Voer zoekopdracht uit knop zoekt in de database met gebruikmaking van de zoek parameters and laat een resultaten lijst zien.

De Naam Zoeken knop opent een nieuw scherm om op een specifieke naam te kunnen zoeken en in een speciefiek land. Van de bestaande zoek parameters wordt alleen het Zoek Type gebruikt.

Menu

Het hoofdscherm heeft 7 opties.

Algemene Kaart

Deze functie toont de hoofd kaart. Zie sectie Kaarten Scherm voor details.

Nieuwe vermelding

Deze functie toont een lege Locatie Details Editor. Alleen uw huidige GPS locatie en het Locatie Type Camper Locatie worden ingesteld. U moet tenminste de naam invullen, en de lengte- en breedte graad mogen niet beiden 0 zijn. Bij voorkeur vult u op dit punt zoveel mogelijk informatie in. Ook het land en de stad invullen in de adres sectie wordt aanbevolen. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de knop Werk Adres bij met de Positie te gebruiken. In off-line Geo coderings-mode en in dunbevolkte gebieden is het mogelijk dat geen resultaten worden gevonden. In een dergelijk geval kunt u zelf geldige informatie invullen. Een nieuwe locatie zal worden opgeslagen in de database als een eigen vermelding.

Instellingen

Deze functie start het instellingen scherm op. Zie de sectie Instellingen Scherm voor details.

Download Updates

Deze functie voert een zoekopdracht uit op de web server om nieuwere locatie informatie te vinden. Dit werkt alleen voor geregistreerde en gelegitimeerde gebruikers. Het wordt aanbevolen om dit regelmatig te doen. Wanneer u deze functie hebt gebruikt kan het zijn dat u gegevens ziet, die gemarkeerd zijn zowel als normale en als eigen vermelding. In dit geval verwijderd u de eigen vermelding.

Eigen Markeringen

Deze functie opent de Eigen Vermeldingen editor.

Handleiding

Deze functie laat de handleiding zien die u op dit moment aan het lezen bent.

Info

Deze functie laat een scherm zien met enige informatie over de software. U vindt hier tevens wanneer u de laatste Locatie Data update heeft uitgevoerd.

About Screen image
Info Scherm.

Boven

Search Results Screen

Het zoek resultaten scherm toont u een lijst met locaties uit de database die voldoen aan de zoek criteria die u in het hoofdscherm had ingevuld. Dit ziet er ongeveer zo uit.

Search Results image
Search Results Menu image
Zoek Resultaten Scherm
Zoek Resultaten Scherm met Menu

Als u op een van de vermeldingen tikt, wordt het scherm met de Locatie Details geopend.

Lang drukken op een van de vermeldingen opent de Locatie.

Als de locatie faciliteiten heeft, dan worden zoveel mogelijk van deze faciliteiten getoond m.b.v. een icoon voor iedere vermelding in de resultaten lijst. Tikken op een van deze iconen toont kort de faciliteiten en groeps beschrijvingen voor het betreffende icoon.

U kunt de criteria waarop wordt gesorteerd veranderen met een van de menu opties. De huidige selectie wordt getoond boven de lijst. De sorteer richting (oplopend of aflopend) wordt getoond door middel van een icoon dat rechts van de sorteer criteria staat. Om de richting om te keren kunt u eenvoudig de huidige sorteer cirtieria opnieuw selecteren.

Als geen passende resultaten gevonden zijn die voldoen aan de zoek criteria, dan wordt het volgende scherm getoond.

No Search Results image
Geen Zoekresultaten Scherm

Nadat u op OK tikt, wordt het resultaten scherm automatisch gesloten.

Het Kaart Overzicht menu toont het Kaart Overzicht scherm. Voor meer informatie, zie de Toon Kaart Schermen sectie voor details over het Kaart Overzicht scherm.

Menu

Het Zoek Resultaten Scherm Menu heeft 4 opties.

Boven

Zoek Naam Scherm

Gebruik van Zoek Naam zal allereerst een scherm laten zien dat er ongeveer zo uitziet.

Name Search 1 image
Name Search 2 image
Zoek Naam Scherm
Zoek Naam Scherm met Menu

Noot: De zoekopdracht is beperkt tot        het locatie type dat is geselecteerd op het hoofdscherm.

In het tekst veld Naam kunt u de volledige naam invullen voor de locatie waarnaar u zoekt of slechts een deel van de naam. Als wildcard kunt u ook % karakters invullen. Het zoeken is niet hoofdletter gevoelig. Bovendien kunt u een land opgeven en het zoeken begrenzen tot locaties die alleen in dat land voorkomen. De lijst met resultaten is functioneel gelijk aan het Zoek Resultaten Scherm.

Aanvankelijk zal de lijst alle gegevens uit de database bevatten voor het gespecificeerde locatie type. De lijst zal worden geupdate terwijl u karakters in het Naam veld invoert of een land selecteert.

Name Search 3 image
Lijst van alle locaties met de term "taunus" in de naam.

Net zoals in het Zoek Resultaten Scherm kunnen de gegevens worden gesorteerd op afstand, naam en locatie type.

Menu

Het Zoek Naam Scherm Menu heeft 3 opties.

Boven

Locatie Details Scherm

Het Locatie Details Scherm bevat veel meer gegevens dan op het scherm van uw toestel past. U kunt hier doorheen bladeren. Hier is een voorbeeld van een Locatie Details Scherm.

Site Details 1 image
Site Details 2 image
Beginstuk van een Locatie Details Scherm.
Middelste stuk van een Locatie Details Scherm.
Site Details 3 image
Site Details 4 image
Eindstuk van een Locatie Details Scherm.
Locatie Details Scherm met Menu.

De volgende gegevens worden in dit scherm getoond.

Noot: De getoonde afstanden worden berekend als de afstand tussen twee punten op een cirkel op de oppervlakte van de aardbol.

Het kaart scherm kan alleen in- en uitzoomen, maar het middelpunt kan niet worden verschoven.

Als er meer faciliteiten zijn dan op het schem passen, kunt u van links naar rechts bladeren en omgekeerd. Door op een icoon te tikken verschijnt kortstondig een korte beschrijveing van de groep en faciliteit.

Site Facility Popup image
Faciliteit Beschrijveing Pop-up.

De lijst van mogelijke faciliteiten:

Camper locatie

Grond oppervlak

Omgeving

Vuilnis ophalen

Water

Afval verwerking

Electriciteit

Toilet

Douche

Honden

Algemeen

Als er fotos zijn toegezezen aan de locatie, dan zijn deze te zien als Miniatuur afbeelding. Als meer fotos zijn toegezezen dan kunnen wrden getoond, dan kunt u door de afbeeldingen bladeren van links naar rechts en andersom.

Tikken op een miniatuur afbeelding opent een venster met een grotere afbeelding van de foto. In dit venster kunt u ook naar de volgende en vorige foto gaan met de pijltjes knoppen.

Site Details 5 image
Site Details 5 image
Locatie Details met Fotos
Afbeeldingen Scherm

Menu

Het Locatie Details Scherm heeft 3 menu opties

Afbeelding toevoegen

Plaatjes kunnen worden toegevoegd via het Plaatje toevoegen menu. Afhankelijk van de software die is geinstalleerd op uw toestel en de aanwezige hardware, wordt een scherm getoond dat u in staat stelt direct een foto te maken met de camera die in uw toestel zit of om een foto te kiezen die reeds op uw toestel is opgeslagen. Om opslagruimte te besparen worden de plaatjes in afmeting gereducerd. Fotos die direct met de camera zijn gemaakt zullen NIET in de galerij verschijnen.

Lang drukken op een miniatuur afbeelding zorgt dat er een dialoog venster verschijnt waarin u wordt gevraagd of u de afbeelding wilt verwijderen.

Mail naar een Vriend

Met het menu Mail naar een Vriend kunt u specifieke locatie vermeldingen delen met uw vrienden. Een dialoog venster verschijnt waarin u de contacten kunt kiezen waarmee u wilt delen. U dient minstens 1 contact te kiezen of u moet handmatig een e-mail adres intikken. Hierna wordt de mail App geopend met de ontvangers ingevuld, en een standaard onderwerp en inhoud voor ingevuld. De locatie data is als toevoeging van een bestand aan de mail gekoppeld. Heeft u fotos voor deze locatie opgeslagen, dan worden deze fotos ook aan de mail toegevoegd. U kunt natuurlijk het onderwerp en de inhoud van de mail naar believen wijzigen. Zie de Importeer uit Mail sectie voor details over hoe u gegevens importeert die u per e-mail heeft ontvangen.

Email Details 3 image
Email adressen handmatig ingevuld.

Beoordeel Locatie

Met het menu Beoordeel Locatie kunt u uw mening delen over een locatie d.m.v. een eenvoudige 1 tot 5 sterren oordeel. De uiteindelijke beoordeling wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle waardes die door gebruikers zijn gegeven. U moet geregistreerd en gelegitimeerd zijn om dit te kunnen doen. Er verschijnt een dialoog vernster waarin u simpelweg het aantal sterren kiest waarna u op OK tikt. Hiervoor moet u wel een internet verbinding hebben. Bent u op het momentvan de beoordeling off-line dan zal uw beoordeling worden onthouden en zodra een internet verbinding beschikbaar is zal de beoordeling worden opgestuurd en verwerkt.

Site Details rating image
Beoordelings Scherm

Eigen Markeringen

Net zoals in alle vensters waarin een kaart te zien is met dit menu Eigen Markeringen kunt u eigen markeringen laten zien op de kaart.

Boven

Locatie Details Editor

Met behulp van de Locatie Details Editor kunt u alle gegevens voor een vermelding wijzigen. U kunt ook plaatjes toevoegen aan de vermelding.

Site Details Edit 1 image
Site Details Edit 3 image
Site Details Edit 3 image
Beginstuk van een Locatie Details Edit Scherm.
Eindstuk van een Locatie Details Edit Scherm.
Details Edit Scherm met menu.

De Locatie Details Editor kan ook worden gebruikt om een nieuwe vermelding aan te maken. Het scherm ziet er ongeveer zo uit.

Site Details Edit 1 image
Site Details Edit 3 image
Site Details Edit 3 image
Beginstuk van een Locatie Details Edit Scherm.
Eindstuk van een Locatie Details Edit Scherm.
Details Edit Scherm met menu.

De Lengte- en Breedtegraden kunnen worden veranderd ofwel d.m.v. de tekst invoer velden waarbij de waardes handmatig worden ingevuld, ofwel door een locatie op de kaart te selecteren m.b.v. de Selecteer op Kaart knop. Zie de sectie Kaart Schermen voor verdere informatie over het gebruik van een kaart om een positie te selecteren.

Het adres kan ook handmatig worden ingevoerd, of -als GEO Coding Service beschikbaar is - kan de Update Adres met Positie knop worden gebruikt om automatisch zoveel mogelijk adres gegevens op te halen.

In het Locatie Details Edit Scherm zijn 5 contact groepen te zien (vaste lijn telefoonnummers, mobiele telefoonnummers, fax nummers, e-mail adressen en web pagina's) zelfs als er geen gegevens beschikbaar zijn voor de gegeven groep. De gegevens kunnen worden aangepast, nieuwe gegevens kunnen worden ingevoerdd.m.v. deVoeg toe knop bij de koptekst van de groep en gegevens kunnen worden verwijderd d.m.v. de Wis knop naast de gegevens.

De faciliteiten kunnen worden gewijzigd in een apart venster dat kan worden gestart met de Wijzig knop naast het faciliteiten venster. Zie de Locatie Faciliteiten Editor voor meer informatie over het wijzigen van faciliteiten.

Menu

Het Locatie Details Edit Scherm Menu heeft 4 opties.

Voeg Foto Toe

Fotos kunnen worden toegevoegd d.m.v. het Voeg Foto Toe menu. Afhankelijk van de software die op uw toestel is geinstalleerd, en uw hardware, wordt een venster getoond waarin u kunt kiezen tussen het rechtstreeks maken van een foto met de camera die in uw toestel is ingebouwd en het kiezen van een reeds op uw toestel opgelagen foto. Om minder opslagruimte in beslag te nemen zullen de afmetingen van de foto worden beperkt. Fotos die u direct met de ingebouwde camera heeft gemaakt zullen niet verschijnen in de galerij.

Bewaren

U moet het Bewaren  menu gebruiken om de gewijzigde informatie in de database op te slaan en als u bent geregistreerd en gelegitimeerd zullen uw wijzigingen worden doorgevoerd op de web server. Indien u de editor sluit d.m.v. de Terug knop of de Home knop dan zullen alle wijzigingen worden genegeerd.

Wissen

Het Wissen menu verwijdert de gegevens uit de database. Indien u updates van de webserver installeert kan hierdoor de vermelding weer verschijnen.

Bestaat niet

Het Bestaat niet menu verwijdert de vermelding uit de database. Dit menu is alleen beschikbaar als u bent geregistreerd en gelegitimeerd. Deze actie zal ook zorgen dat de Locatie als niet bestaand wordt aangemerkt op de webserver.

Noot: Als u vermeldingen wijzigt of nieuwe vermeldingen aanmaakt, gebruikt u dan a.u.b. ofwel Engels ofwel de taal van het land waar zich de Locatie bevindt. Dit verbetert de bruikbaarheid van de gegevens.

Boven

Locatie Faciliteiten Editor

Met de Locatie Faciliteiten Editor kunt u selecteren welke faciliteiten bechikbaar zijn op de gegeven locatie. De faciliteiten zijn verdeeld in 11 groepen. U kunt de groep kiezen uit de keuzelijst bovenin het scherm.

De Faciliteiten groepen.

Facilities Edit Mobilehome site image
Facilities Edit Surface image
Wijzig Faciliteiten Camper groep
Wijzig Faciliteiten Oppervlak
Facilities Edit Surrounding image
Facilities Edit Disposal image
Wijzig Faciliteiten Omgeving
Wijzig Faciliteiten Vuilnis
Facilities Edit Water image
Facilities Edit Waste Disposal image
Wijzig Faciliteiten Water
Wijzig Faciliteiten Afvalverwerking
Facilities Edit Electricity image
Facilities Edit Toilette image
Wijzig Faciliteiten Electriciteit
Wijzig Faciliteiten Toilet
Facilities Edit Shower image
Facilities Edit Dogs image
Wijzig Faciliteiten Douche
Wijzig Faciliteiten Honden

Zie de sectie Locatie Details Scherm voor meer informatie over faciliteiten.

De Algemene groep.

Facilities Edit General image
Facilities Edit General image
Wijzig Algemene Faciliteiten
Wijzig geselecteerde Algemene Faciliteiten

Voor de groep Algemeen dient u 2 selecties te maken per faciliteit. Een faciliteit moet op locatie,dichtbij,op loopafstand of anders zijn. Deze laatste selectie wordt verborgen tenzij de faciliteit is geselecteerd.

Zie de sectie Locatie Details Scherm voor meer informatie over faciliteiten.

Indien u de editor sluit d.m.v. de Terug knop of de Home knop dan zullen alle wijzigingen worden genegeerd. Gebruikt u het Wijziging bewaren menu dan worden de wijzigingen opgeslagen in de vermelding. Tevens wordt dan de Locatie Faciliteiten Editor gesloten.

Menu

Het Faciliteiten Edit Scherm Menu heeft 1 optie.

Boven

Eigen Markering Scherm

In dit scherm kunt u naar believen eigen markereringen instellen, wijzigen en verwijderen.

Personal Markers 01 image
Personal Markers 02 image
Eigen Markeringen
Eigen Markeringen

Eerst zult u een lijst aantreffen waarin al uw markeringen worden getoond. Boven deze lijst bevindt zich een kaart venster waarop de positie van een gegeven markering wordt getoond. Indien u tikt op de knop naast een markering in de lijst dan zal deze markering op de kaart worden getoond. M.b.v. de knop kunt u een markering verwijderen nadat u deze actie heeft bevestigt. Met de knop kunt u de markering wijzigen.

Menu

Het Eigen Markering Scherm Menu heeft 1 optie.

Boven

Eigen Markering Editor

Hier kunt u Eigen Markeringen wijzigen of nieuwe Eigen Markeringe toevoegen.

Personal Markers edit image
Eigen Markeringen Editor

Minimaal zijn de naam en een valide GEO locatie voor de lengte- en breedtegraag nodig. U kunt een gekleurde vlag kiezen en verdere adres informatie invullen. Net zoals in de Locatie Details Editor kunt u de locatie handmatig invullen of op een kaart aangeven. Het adres kan tevens via GEO Codering opgehaald worden met behulp van de Neem Adres uit Positie over knop.

Indien u de editor sluit d.m.v. de Terug knop of de Home knop dan zullen alle wijzigingen worden genegeerd. Gebruikt u het Eigen Markering bewaren menu dan worden de wijzigingen opgeslagen in de database. Tevens wordt dan de Eigen Markeringen Editor gesloten.

Menu

Het Eigen Markering Edit Scherm Menu heeft 1 optie.

Boven

Kaart Schermen

Er zijn 3 versions van de kaart vensters.

Het Algemene Kaart Venster wordt getoond vanuit het Hoofd Scherm. Het creeert een kaart waarop de huidige GPS coordinaten gemarkeerd zijn met een blauw draad kruis. U kunt in- en uitzoomen door de zoom knoppen en onderin het scherm of door met de vingers direct op de kaart te knijpen. U kunt het de positie in het midden van het van het venster veranderen door de kaart in elke gewneste richting te slepen. De GPS positie van het midden van de kaart wordt onderin het scherm getoond tussen de zoom knoppen, terwijl u het kaart venster rondsleept.

General Map View image
General Map View image
Algemeen Kaart Venster in standaard zoom
Algemeen Kaart Venster met iets meer details ingezoomd
General Map View image
General Map View image
Algemeen Kaart Venster met details ingezoomd
Algemeen Kaart Venster met menu

Noot: Het gebruik van veel kaarten met details kan de snelheid verlagen, met name als het zoom niveau een groot gebied beslaat.

Noot: Afhankelijk van de hoeveelheid RAM geheugen in uw toestel kan het gebeuren dat sommige gebieden niet in zijn geheel worden getoond bij zoom nieveaus die een groot gebied beslaan.

Het Kaart Overzicht Scherm laat een overzicht zien van de locaties die gevonden zijn aan rood draadkruis. Dezelfde functionaliteit voor zoom and bewegen zijn van toepassing als in het Algemeen Kaart Venster. Elke locatie wordt op de kaart aangegegen met een icoon dat het type locatie aangeeft. Als u op een van de icoontjes tikt wordt kortstondig de naam van de locatie getoond. Lang drukken opent het Locatie Details Scherm voor die locatie.

Map Overview image
Map Overview Menu image
Kaart Overzicht
Kaart Overzicht met Menu

Het Zoek Positie scherm laat een blauw draadkruis zien op uw huidige GPS positie en een rood draadkruis op op de huidige GPS zoek positie. U heeft dezelfde functionaliteit ten aanzien van zoom en bewegen als in het Algemeen Zoek Venster. Indien u op het scherm tikt, wordt die positie gebruikt als huidige GPS zoek positie. Indien u het Zoek Positie Scherm sluit d.m.v. de Terug knop of de Home knop dan zal de geselecteerde zoek positie worden genegeerd. U moet de Zet Positie knop gebruiken om de zoek positie te wijzigen. Tevens wordt dan het kaart venster gesloten.

Map Select Position image
Map Select Position Menu image
Kaart Selecteer Positie
Kaart Selecteer Positie met Menu

Menu Algemeen Kaart Venster

Het Algemeen Kaart Venster Menu heeft 1 optie.

Menu Kaart Overzicht

Het Kaart Overzicht Scherm Menu heeft 1 optie.

Menu Select Positie

Het Selecteer Positie Scherm Menu heeft 2 opties.

Eigen Markeringen

Zoals in alle vensters waarin een kaart wordt getoond met dit menu Eigen Markeringen kunt u uw eigen markeringen op de kaart laten tonen.

Naar Eigen Markeringen

In het selecteer uit kaart venster bestaat een extra menu optie Naar Eigen Markering. Met deze optie kiest u een van uw eigen markeringen, centreert u de kaart rond deze locatie en maakt u de zoek positie gelijk aan de positie van de markering.

Boven

Instellingen Scherm

Het Instellingen Scherm heeft 7 knoppen.

Main Settings Screen image
Hoofd Instellingen Scherm

De knop Registreren opent een scherm waar u de registratie kunt doen.

De knop Registreren opent een dialoog waarin u een geldig e-mailadres kunt invoeren. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw identiteit te bevestigen als u gegevens uploadt of verwijdert. Als u al bent geregistreerd, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

Settings Registration Screen image
Settings Registration Dialogue image
Instellingen Registratie Scherm
Instellingen Registratie Dialoog

De knop Authenticate opent een dialoog waarin u uw authenticatiecode invoert die wordt gegenereerd door de webserver.

Settings Authentication Screen image
Settings Authentication Dialogue image
Instellingen Authenticatie Scherm
Instellingen Authenticatie Dialoog

De knop Registratie controleren kan worden gebruikt als u al bent geregistreerd en geverifieerd als u de app hebt verwijderd en opnieuw hebt geïnstalleerd of als u de app op meerdere apparaten wilt gebruiken. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u het e-mailadres opgeeft van uw vorige registratie.

Settings Check Registration Screen image
Settings Check Registration Dialogue image
Instellingen Controleer Registratie Scherm
Instellingen Controleer Registratie Dialoog

Inschrijven

Hier een paar woorden ten aanzien van registratie. We willen de privacy van onze gebruikers maximaal houden. De enige informatie die u moet verstrekken, is uw e-mailadres. Onder geen beding wordt enig e-mailadres dat in het registratieproces wordt verstrekt, doorgegeven of anderszins misbruikt. Deze methode is gekozen omdat e-mailadressen uniek zijn en op eenvoudige wijze kunnen worden geverifieerd. Wanneer u zich registreert met uw e-mailadres, wordt een unieke sleutel gegenereerd en naar dit e-mailadres verzonden. De registratie moet vervolgens worden geverifieerd met behulp van de verstrekte sleutel. Omdat de sleutel vrij lang is, willekeurig is gemaakt en hoofdlettergevoelig is, wordt het aanbevolen dat u de kopieer- en plakfunctionaliteit gebruikt om de sleutel in het authenticatiedialoogvenster in te voeren. De communicatie met de webserver is gecodeerd.

De Algemeen knop opent een scherm waarin u een aantal algemene instellingen kunt wijzigen.

Settings General Screen image
Algemene Instellingen Scherm

In het gedeelte Houd Scherm Aan kunt u voorkomen dat uw apparaat het scherm uitschakelt terwijl de app actief is. Als de app voorkomt dat het apparaat slaapt, wordt in de titelbalk het pictogram weergegeven.

Hier kunt u het Lengte- en Breedtegraad formaat instellen dat door de App zal worden gebruikt. U heeft de keuze uit 3 formaten.

De Registreer knop opent een dialoog waarin u een geldig e-mail adres kunt invullen. Dit wordt gebruikt om uw identiteit te bevestigen wanneer u vermeldingen wijzigt of wist. Als u reeds bent geregistreerd, wordt er een waarschuwing getoond.

De Legitimeer knop opent een dialoog waarin u de authenticatie code kunt invullen die door de web server werd gegenereerd.

De Controleer Registratie knop kan worden gebruikt indien u reeds was geregistreerd en gelegitimeerd en u de App had verwijderd en opnieuw geinstalleerd of als u de App op meer dan een toestel wilt gebruiken. Een dialoog wordt geopend waarin u het e-mail adres kan invullen dat u bij de eerdere registratie gebruikte.

Registration

Hier nog enkele woorden ten aanzien van registreren. Wij willen graag de privacy van gebruikers zoveel mogelijk respecteren. De enige informatie die u dient te verschaffen is een e-mail adres. Dit adres zal onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt. Deze methode van registreren is gekozen omdat e-mail adressen uniek zijn en eenvoudig gebruikt kunnen worden voor het verifieren van een gebruiker. Bij het registreren wordt een unieke code gegenereerd die nar dit e-mail adres wordt gestuurd. Deze code wordt vervolgens gebruikt om het registratie proces af te ronden. Omdat de code nogal lang is, volkomen willekeurig is, en gevoelig voor hoofd- en kleine letters, raden wij aan om de kopie/plakken functie te gebruiken om deze in te vullen in het dialoog venster. Alle communicatie met de webserver is versleuteld.

De Geo Codering knop opent een venster waarin u instellingen kunt wijzigen met betrekking tot de Geo Codering.

Settings Geo Coding Screen image
Settings Geo Coding Screen image
Instellingen Geo Codering Scherm
Instellingen Geo Codering Scherm

Hier kunt u unstellen hoe Geo Codering (het vinden van een Lengte- en Breedtegraad overeenkomend met een gegeven adres) en Omgekeerde Geo Codering (het vinden van een adres dat overeenkomt met een bepaalde Lengte- en Breddtegraad) wordt uitgevoerd. U kunt kiezen of u Alleen Online Geo Codering wilt gebruiken. In deze modus is Geo Codering alleen beschikbaar indien het toestel een werkende internet verbinding heeft. De modus Alleen Off-line heeft geen werkende internet verbinding nodig. Daar staat tegenover dat de App bij opstarten wat meer tijd nodig heeft en veel meer RAM geheugen verbruikt. De modus Online en off-line zal eerst proberen online te werken en als dit niet slaagt terugvallen op offline. In deze modus zal Geo Codering vrijwel altijd geldige resultaten opleveren maar ook de langere starttijd en groter geheugen verbruik hebben.

Vaak zullen plaatsen verschillende spelling of verschillende namen hebben in andere talen en some ook met vreemde tekens (bv. Arabisch). Indien u Gebruik Alternatieve Namen bij Zoeken, dan worden de zoek criteria uitgebreid met alternatieven uit een lijst van alternatieve namen. Afhankelijk van de snelheid van uw toestel kan dit de zoektijd aanzienlijk verlengen. Wij raden aan deze functie alleen te gebruiken op snelle apparaten.

De Zoek Parameters knop opent een venster waarin u de standaard zoek parameters in kunt stellen en die gebruikt worden elke keer dat de App wordt gestart. U kunt de standaard zoek types, zoek radius, en of u datums wilt gebruiken instellen.

Settings Search Screen 1 image
Settings Search Screen 2 image
Instellingen Standaard Zoek Parameters Scherm
Instellingen Standaard Zoek Parameters Scherm

De Locatie Dekking knop activeert een venster waarin u kunt instellen voor welke landen u locatie gegevens updates wilt verkrijgen.

Settings Site Coverage Screen 1 image
Settings Site Coverage Screen 2 image
Settings Site Coverage Screen 2 image
Instellingen Locatie Dekking Scherm
Instellingen Locatie Dekking Scherm
Instellingen Locatie Dekking Scherm met selecties

Indien u individuele landen kiest dan zullen alleen gegevens van deze landen van de server gehaald worden. Het is mogelijk om alle landen te selecteren en zo updates voor alle landen te krijgen, maar hetzelfde resultaat kan worden verkregen door geen enkel land te selecteren.

De menu opties in dit venster worden dynaisch aangepast aan de landen die u heeft geselcteerd. Voor elk continent is er een optie om alle landen op dat continent te selectern en een om alle landen te de-selecteren. Als geen land uit de groep is gekozen, zal alleen het menu om alle landen te selecteren getoond worden. Indien sommige landen zijn gekozen, zal zowel het menu om alles te selecteren als het menu om alles te deselcteren worden getoond. Als alle lande zijn geselecteerd zal alleen het menu om alle landen te de-selecteren worden getoond.

Settings Site Coverage Screen 2 image
Settings Site Coverage Screen 2 image
Instellingen Locatie Dekking Scherm met Menu
Instellingen Locatie Dekking Scherm met Menu

De Kaart Dekking knop opent het Kaart Dekking Scherm.

Map Coverage Screen 1 image
Kaart Dekking Scherm

Op dit scherm kunt u kiezen of u een notificatie wilt ontvangen wanneer nieuwe kaart updates beschikbaar zijn op de server. Er gaat een verzoek naar de server wanneer deze meer dan een maand niet is gebruikt. U kunt ook instellen of de updates alleen worden gedaan voor kaarten die op dit moment in gebruik zijn.

You can choose the map theme you prefer, if you would like to see the grid with Latitudes and Longitudes shown and if your personal markers should be shown by default. You can always activate the personal markers from the menu in a view with map display.

Via de knop op deze pagina kunt u bij de kaart selectie pagina komen.

Map Coverage Screen 1 image
Map Coverage Screen 2 image
Kaart Selectie Scherm
Kaart Selectie Scherm
Map Coverage Screen 3 image
Map Coverage Screen 4 image
Kaart Selectie Scherm
Kaart Selectie Scherm
Map Coverage Screen 5 image
Map Coverage Screen 6 image
Kaart Selectie Scherm
Kaart File Details

In het eerste voorbeeld ziet u dat er verschillende kaart bestanden beschikbaar zijn voor kaarten die niet op uw toestel staan. Voor het kaart bestand andorra.map is er een nieuwe versie beschikbaar.

In het tweede en derde voorbeeld ziet u dat er soms meerdere bestanden bestaan die hetzelfde gebied beslaan. Bijvoorbeeld voor Frankrijk zijn verschillende bestanden beschikbaar die ieder een kleiner gebied beslaan, maar er is ook een bestand dat heel Frankrijk beslaat.

In het vierde voorbeeld ziet u dat het kaart bestand voor Spanje in gebruik is en up to date.

Het scherm toont de kaart bestanden in een vertakte lijst, zoals ze zijn opgeslagen op het toestel en zoals ze ook op de kaart server staan. Folders worden getoond in grijs en hebben en knoppen als de folder kaart bestanden bevat. Kaart bestanden die up to date zijn worden getoond in groen, kaart bestanden die een nieuwerewer versie beschikbaar hebben op de server worden getoond in cyaan, kaart bestanden die beschikbaar op de server maar niet op het toestel zijn worden getoond in geel en kaart bestanden die verouderd zijn obsolete (gevonden op het toestel maar niet op de kaart server) worden getoond in rood. Nieuwe bestanden kunnen op dit scherm worden geseleteerd om te downloaden door de knop te gebruiken. De download zal onmiddellijk starten of als er al een andere download bezig is zal deze opdracht in de lijst worden gezet. U kunt tevens selecteren of een kaart bestand zal worden gebruikt voor weergave of niet met de knop. De knop verandert dan naar . Om een kaart bestand te verwijderen van uw toestel gebruikt u de knop. De geselcteerde bestanden zullen dan na bevestiging worden verwijderd.

Gebruik van de Graphische Kaart Dekking toont een afbeelding van de gebieden die worden gedekt door de individuele kaart bestanden.

Graphical Map Coverage Screen image
Graphical Map Coverage Screen image
Graphische Kaart Dekking Scherm
Graphische Kaart Dekking Scherm met Menu

De groene gebieden stellen bestanden voor die op uw toestel staan en in gebruik zijn. De gele gebieden stellen bestanden voor die wel op uw toestel staan maar die op dit moment niet in gebruik zijn. Grijze gebieden stellen bestanden voor die niet op uw toestel staan, maar die wel beschikbaar zijn op de kaart server.

Er zijn 3 menu opties die gebruikt kunnen worden om bestanden te tonen die in gebruik zijn, die op uw toestel beschikbaar zijn, en die op de kaart server staan. U kunt elke combinatie hiervan instellen.

Het menu Filter wordt gebruikt om een naam in te stellen om individuele bestanden of groepen van bestanden te tonen. Het filter selecteert kaart bestanden waarvan de naam voldoet aan de filter expressie.

Graphical Map Coverage Screen image
Graphical Map Coverage Screen image
Filter Invoer
Graphische kaart Dekking Scherm gefilterd

Met het menu Oplichten kan een individueel bestand worden benadrukt. Indien u dit menu kiest wordt een lijst van alle bestanden getoond die voldoen aan de huidige filter instelling. Als u een van deze bestanden kiest wordt deze in rood weergegeven. Indien u Cancel kiest, wordt de selectie ongedaan gemaakt en het oplichten gestopt.

Graphical Map Coverage Screen image
Graphical Map Coverage Screen image
Selectie Oplichten
Graphische Kaart Dekking Scherm met oplichting

De Herstel Oorspronkelijke Database knop toont een venster met de vraag of u zeker bent dat u de database wilt herstellen die bij de App meegeleverd is en als u dit bevestigt wordt de huidige database overschreven met de oorspronkelijke database. Dit kan soms nodig zijn als de database corrupt is geraakt.

Restore Database image
Herstel Database Scherm

Noot: Deze actie leidt tot het ongedaan maken van alle wijzigingen die u aan de database heeft gemaakt. Fotos die u heeft toegeveogd aan vermeldingen worden echter niet verwijderd en kunnen hierna op een foutive plek verschijnen.

De Standaard Teksten knop toont een scherm waarin de standaard teksten voor onderwerp en bericht boodschap staan, en die worden gebruikt om locaties te benaderen door hen eene-mail te sturen.

Graphical Map Coverage Screen image
Teksten

Menu

Het instellingen Scherm heeft geen menu opties

Boven

Importeer uit e-mail Scherm

Indien u Locatie Gegevens Details ontvangt per e-mail, dan vindt u deze in de e-mail toevoeging. Afhankelijk van de e-mail App die u gebruikt kan het afhandelen hiervan enigszins verschillen. Deze functie is getest met de Google Mail App en met de Yahoo Mail App. Indien uw App vraagt of u de toevoeging wilt bewaren als bestand of als afbeelding, kies dan afbeelding. Sommige e-mail Apps weten welke App nodig is om een bestand te bekijken, en sommige zullen een scherm tonen waarin u kunt kiezen met welke App u het bestand wilt bekijken. In dat geval ziet u een scherm als hier getoond.

File Import Select Screen image
Importeer Bestand Selecteer Scherm

Als dit scherm verschijnt, kies dan a.u.b. de Camper Bestand Import en tik op de Eenmalig knop.

Of de selectie App nu wel of niet verschijnt, daarna zou u een scherm moeten als hier getoond.

File Import Screen image
Importeer Bestand Scherm

Opnieuw afhankelijk van de e-mail App die u gebruikt zal de eerste invoer Bestand Naam zijn. Sommige mail Apps sturen de inhoud van de toevoeging dierct in de mail zelf. In dat geval zal de Bestand Naam sectie niet worden getoond.

De uitgepakte locatie gegevens zullen direct worden getoond in de Importeer Gegevens sectie. Dit bestaat uit het Locatie Type, de Naam en de Positie. Als een vermelding met dezelfde naam reeds in de in de database staat worden deze zelfde details voor de bestaade locatie getoond in de Locale Gegevens sectie. De afstands sectie laat de afstand tussen deze 2 locatie gegevens zien. U kunt nu kiezen om de bestaande gegevens te overschrijven of om een nieuwe eigen vermelding toe te voegen in de database. Een vermelding die u per e-mail heeft ontvangen kan fotos bevatten. Deze fotos zullen tevens worden uitgepakt en op uw toestel worden opgeslagen.

Noot: Indien u bekend bent met het bestandssysteem op uw toestel dan kunt u ook de toevoeging op uw toestel als bestand bewaren. De keuze van bestandsnaam is dan aan u. Door middel van een bestandsbeheer programma kunt u dezelfde importeer actie doen door op dit bestand te tikken.

Menu

Het Importeer uit e-mail Scherm heeft geen menu opties.

Boven

Dankbetuigingen:

De kampeerplaatsen in de oorspronkelijke database maakt gebruik van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door archiescampings.

De Camper Locaties in de oorspronkelijke database maakt gebruik van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door womo_sp.org.

De kampeer en camper locaties in Africa in de oorspronkelijke database maakt gebruik van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door Andrews's Amazing Journey.

De off-line kaart software komt van MapsForge.

De off-line kaart gegevens komen eveneens van MapsForge gebaseerd op OpenStreetMap en gehost door Hochschule Esslingen.

Tenslotte wil ik alle Android en Java ontwikkelaars bedanken die tips en hulp hebben gegeven en die code voorbeelden op het internet hebben gezet. Het zijn er teveel zodat ik niet iedereen die mij geholpen heeft bij het maken van deze App op kan noemen

Boven

Hoe u kunt helpen:

Elke hulp bij het verbeteren van de software en de gegevens wordt op prijs gesteld. Schroom niet om suggesties voor verbeteringen en vooral ook fouten die u ontdekt te mailen naar appmobilehome@yahoo.com.

Elk redelijk verzoek voor verbetering zal worden overwogen en zo spoedig mogelijk worden geimplementeerd.

Ook wordt elke hulp bij het vertalen van de software en deze handleiding naar andere talen op prijs gesteld. Als u bereid bent om de software en handleiding te vertalen, stuurt u dan een korte mail naar appmobilehome@yahoo.com.

Bij voorbaat dank.

Boven